- โต๊ะเต็นท์ -

โต๊ะเต็นท์ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม เก้าอี้ และอุปกณ์อื่นๆ สำหรับ งานบุญ

โต๊ะเต็นท์ งานบุญ ทางเรามีอุปกรณ์ เพิ่มเติม หลากหลาย ให้เลือกใช้ ตั้งแต่ เวทีสงฆ์ พัดลม ร่ม และ เก้าอี้ สนใจจัดงาน ติดต่อเรา

อุ ป ก ร ณ์ เ พิ่ ม เ ติ ม

เต็นท์ ขนาด 5x12 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 7 ชุด
2,500.-

โต๊ะเต็นท์

เต็นท์ ขนาด 4x8 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 4 ชุด
1,800.-

เต็นท์์ ขนาด 5x5 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 3 ชุด
1,500.-

โต๊ะเต็นท์

เต็นท์์ ขนาด 4x4 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 2 ชุด
1,300.-

โต๊ะเต็นท์

เต็นท์ ขนาด 3x3 ม.

วางชุดโต๊ะ
ประมาณ 1 ชุด
800.-

โต๊ะเต็นท์

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว

(ราคาต่อชุด)
300.-

โต๊ะเต็นท์

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว

แบบจับจีบ (ราคาต่อชุด)
350.-

โต๊ะเต็นท์

เวทีสงฆ์

สูง60ซม 1.5ม x 8.4ม (ราคาต่อชุด)
4,500.-

พัดลม ธรรมดา

ขนาด 24 นิ้ว (ราคาต่อตัว)
500.-

โต๊ะเต็นท์

พัดลม ไอน้ำ

ขนาด 24 นิ้ว (ราคาต่อตัว)
1,000.-

โต๊ะเต็นท์

พัดลม ไอเย็น

(ราคาต่อตัว)
1,000.-

ร่ม สนามสีขาว

(ราคาต่อตัว)
300.-

ร่ม ขาวพื้นเมือง

(ราคาต่อตัว)
300.-

ชุดโต๊ะ , เก้าอี้ พลาสติก

คลุมผ้าขาว 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
400.-

โต๊ะเต็นท์

ชุดโต๊ะ, เก้าอี้ พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
500.-

โต๊ะเต็นท์

ชุดโต๊ะ, เก้าอี้ บุนวม

คลุมผ้าขาว 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
750.-

โต๊ะเต็นท์

ชุดโต๊ะ,เก้าอี้บุนวม

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 10 ตัว (ราคาต่อชุด)
800.-

โต๊ะเต็นท์

ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาว 8 ตัว (ราคาต่อชุด)
450.-

โต๊ะเต็นท์

ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง 8 ตัว (ราคาต่อชุด)
500.-

โต๊ะเต็นท์

เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาว (ราคาต่อตัว)
30.-

โต๊ะเต็นท์

เก้าอี้พลาสติก

คลุมผ้าขาวโบว์ทอง (ราคาต่อตัว)
35.-

หมายเหตุ ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่งอุปกรณ์

เรื่องบุญ ให้บุญนำพา…อาสาพาบุญมาให้

     เมื่อท่าน คิดอยาก นิมนต์พระ มาทำบุญบ้าน , ทำบุญบริษัท การทำบุญ อย่างถูกต้อง และ มีความสุข โดยไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องวุ่นวาย บางครั้ง ผู้ร่วมงาน หรือ คณะ พระสงฆ์ เดินทาง มาถึง ที่งานแล้ว แต่ ทางเจ้าภาพ ยังเตรียมงาน ไม่เสร็จ ยังไม่ได้อาบน้ำ แต่งตัว ต้อนรับแขก จิตใจก็ไม่สงบ เรื่องนี้ ไม่ต้องกังวล

     เพียงใช้บริการ การจัดงานบุญจาก “บุญนำพา” จะไม่มี ความวุ่นวาย เกิดขึ้น เพราะ บุญนำพา….อาสาพา บุญมาให้ ทำบุญ อย่างเข้าใจ บอก ฤกษ์ดีทำบุญ ขั้นตอน มีสติปัญญา ดำรงพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง ทำบุญ แล้วได้บุญเต็ม ๆ อิ่มบุญ อุ่นใจ  ปลาบปลื้ม ประทับใจ ทั้งพระสงฆ์ เจ้าภาพ และ แขกร่วมงาน อิ่มบุญ อุ่นใจ ในพระพุทธศาสนา เจ้าภาพเตรียมเพียง ปัจจัย ถวายพระเท่านั้น

     “บุญนำพา”  ช่วยท่าน ตั้งแต่ เข้าดูสถานที่ เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการ จัดงานบุญ , นิมนต์พระ , รับส่งพระ , จัดโต๊ะหมู่เสนาสนะ ที่ประณีตงดงาม เพื่อแสดงความเคารพ ให้เกียรติ ต่อคณะพระภิกษุสงฆ์ , จัดดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่มบูชา พระพุทธ , จัดชุดกี๋ พร้อมน้ำชา น้ำดื่ม ให้เจ้าภาพ ปฏิสันถารพระ , พิธีกร ดำเนินศาสนพิธี ด้วยความถูกต้อง , จัดชุด ขันน้ำมนต์ สายสิญจน์ และ ชุดเจิม , จัดสำรับ อาหาร คาวหวาน และ ผลไม้ถวายพระ , ไทยธรรม อันเลิศ พร้อมมาลัย ถวายพระ , จัดอาหาร ให้แขก พร้อมภาชนะ จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ อย่างครบถ้วน , ให้บริการ จัดโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ พัดลม เวที ฯลฯ

Scroll to Top