โปรโมชั่นงานบุญ

รับจัดงานทำบุญ บุญนำพา ทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท โดยทีมงานมืออาชีพ

แพ็กเกจ 30 ท่านขึ้นไป

Free* จำนวนโต๊ะเก้าอี้ตามจำนวนในแพ็กเกจ

พร้อมฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในงาน

พร้อมการดูแลจัดเตรียมงานอย่างครบถ้วน

แพ็กเกจ 50 ท่านขึ้นไป

Free* จำนวนโต๊ะเก้าอี้ตามจำนวนในแพ็กเกจ 

บริการล้างแอร์ฟรี  พร้อมฉีดยาพ่นฆ่าเชื้อพื้นที่ภายในงาน

พร้อมการดูแลจัดเตรียมงานอย่างครบถ้วน

Scroll to Top