ราคาอุปกรณ์

ชุดโต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาว (10ตัว)
– 400 บาท/ชุด
ชุดโต๊ะ,เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาวโบว์ทอง (10ตัว)
– 500 บาท/ชุด
ชุดโต๊ะ,เก้าอี้บุนวม คลุมผ้าขาว (10ตัว)
– 750 บาท/ชุด
ชุดโต๊ะ,เก้าอี้บุนวม คลุมผ้าขาวโบว์ทอง (10ตัว)
– 800 บาท/ชุด

ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาว (8ตัว)
– 450 บาท/ชุด
ชุดโต๊ะเหลี่ยม,เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาวโบว์ทอง (8ตัว)
– 500 บาท/ชุด
เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาว
– 30 บาท/ตัว
เก้าอี้พลาสติก คลุมผ้าขาวโบว์ทอง
– 35 บาท/ตัว

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง

ราคาเต็นท์

เต็นท์ ขนาด 5×12 ม. วางชุดโต๊ะได้ประมาณ 7 ชุด
– 2,500 บาท
เต็นท์ ขนาด 4×8 ม. วางชุดโต๊ะได้ประมาณ 5 ชุด
– 1,800 บาท
เต็นท์ ขนาด 5×5 ม.วางชุดโต๊ะได้ประมาณ 3 ชุด
– 1,500 บาท

เต็นท์ ขนาด 4×4 ม. วางชุดโต๊ะได้ประมาณ 2 ชุด
– 1,300 บาท
เต็นท์ ขนาด 3×3 ม. วางชุดโต๊ะได้ประมาณ 1 ชุด
– 800 บาท

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง

ราคาอุปกรณ์เพิ่มเติม

โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาว
– 300 บาท/ตัว
โต๊ะเหลี่ยมคลุมผ้าขาวจับจีบ
– 350 บาท/ชุด
เวทีสงฆ์ สูง 60ซม. 1.5ม. x 8.4ม.
– 4,500 บาท/ชุด
พัดลมธรรมดาขนาดใหญ่
– 500 บาท/ตัว

พัดลมไอน้ำขนาด 24 นิ้ว
– 1,000 บาท/ตัว
พัดลมไอเย็น
– 1,000 บาท/ตัว
ร่มขาวพื้นเมือง
– 300 บาท/ตัว
ร่มสนามวีขาว
– 300 บาท/ตัว

ราคาดังกล่าวยังไม่รวมค่าขนส่ง

Scroll to Top