- พิธีบวงสรวงและตั้งศาล -

"บุญนำพา" รับจัดงานบุญครบวงจร