- ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ -

    ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดงานทำบุญบ้าน รับจัดเลี้ยงพระ อาหารเลี้ยงพระ และอื่นๆอีกมากมาย

     รับจัดงานทำบุญบ้าน ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ ทำบุญบริษัท รับจัดเลี้ยงพระ อาหารเลี้ยงพระ และอื่นๆอีกมากมาย บุญนำพา ผู้ก่อตั้ง โดย คุณ สรสิช เนตรนิล ได้จัดงาน ทำบุญบ้าน และ จัดพิธี ตั้งศาลพระภูมิ โดย ได้เรียนเชิญ อาจารย์ มุนนินทร์ มุนินโท มาเป็นผู้จัดพิธี ตั้งศาลพระภูมิให้

     ท่านอาจารย์ ได้อธิบาย วิธีการบูชา การทำบุญ รวมถึง การใช้ชีวิต และ วิธีคิด ในการดำเนินชีวิต ของท่าน ด้วยวัยในตอนนั้น ของท่านที่ได้พบกับ คุณ สรสิช ท่านอายุ 70 ปี แต่ หน้าตา ยังดูผ่องใส อิ่มไปด้วยบุญ เมื่อเที่ยบกับ พ่อของ คุณ สรสิช ซึ่งวัยในตอนนั้น อายุ 72 ปี แต่ดู แข็งแรง สู้ไม่ได้  

“ตัวฉัน อยู่แต่กับสิ่งดีๆ อยู่แต่กับงานบุญ แนะนำให้คนทำแต่สิ่งดีๆ ฉันก็มีความสุข ฉันมีเวลาให้ครอบครัว เท่านี้ฉันก็มีความสุขมากแล้ว” 

     คำกล่าวของท่านอาจารย์นั้นเอง จึงเป็นให้ผมฉุดคิดขึ้นมา
ว่า ตัวผมเองนั้น ปกติก็ทำและรับจัดงาน ออร์แกไนท์ ให้กับคนอื่นมาโดยตลอด แล้วเหตุใดจึงไม่เอาความสามารถนั้น มาจัดงานบุญ และ นำบุญมาถึงบ้านให้กับคนทั่วไปที่ไม่มีเวลาแต่อยากทำบุญ ซึ่งเป็นสิริมงคลกับ ตัวเอง บ้าน ออฟฟิศ รวมถึงบุคคลอื่นที่ได้อยู่ ได้อาศัย ได้ทำงานในสถานที่นั้นๆด้วย  จึงเป็นสาเหตุให้เกิด “บุญนำพา”  และตั้งใจจริง กับการจัดงานบุญ และรักษาดำรงไว้ซึ่งประเพณี และพิธีการที่ถูกต้อง   สุดท้ายขอขอบพระคุณแรงบันดาลใจ  ท่านอาจารย์มุนินทร์ มุนินทโท รวมถึงทุกท่านที่เป็นแรงผลักดันให้เกิด “บุญนำพา”

ข้ อ คิ ด ข อ ง คำ ว่ า กุ ศ ล

     การกระทำ ที่เกี่ยวข้อง กับการยกระดับ จิตใจ ให้ดีขึ้น  ปรับปรุงจิตใจ ให้ดีขึ้น  มากกว่า ทำความดีเฉย ๆ  การกระทำใด ๆ หากทำแล้ว มีผลต่อ สภาวะจิตใจ ของตนเปลี่ยนไป ในทางที่ สูงขึ้น จึงเรียก ว่า กุศล หากการกระทำดีนั้น ๆ ไม่ได้มีผล เปลี่ยนแปลง จิตใจ ตนเองเลย ไม่เรียก ว่า กุศล แต่เรียก ว่า กรรมดี โดยทั่วไป มักจะใช้คู่กัน กับคำว่า บุญกุศล แต่ คำว่า บุญ กับ กุศล ความหมาย ต่างกัน (เขียนก็ไม่เหมือนกันแล้ว จะให้ความหมาย เหมือนกันได้ อย่างไร) 

ตั ว อ ย่ า ง

     เมื่อท่าน คิดอยาก นิมนต์พระ มาทำบุญบ้าน , ทำบุญบริษัท การทำบุญ อย่างถูกต้อง และ มีความสุข โดยไม่ต้องเหนื่อย ไม่ต้องวุ่นวาย บางครั้ง ผู้ร่วมงาน หรือ คณะ พระสงฆ์ เดินทาง มาถึง ที่งานแล้ว แต่ ทางเจ้าภาพ ยังเตรียมงาน ไม่เสร็จ ยังไม่ได้อาบน้ำ แต่งตัว ต้อนรับแขก จิตใจก็ไม่สงบ เรื่องนี้ ไม่ต้องกังวล

     เพียงใช้บริการ การจัดงานบุญจาก “บุญนำพา” จะไม่มี ความวุ่นวาย เกิดขึ้น เพราะ บุญนำพา….อาสาพา บุญมาให้ ทำบุญ อย่างเข้าใจ บอก ฤกษ์ดีทำบุญ ขั้นตอน มีสติปัญญา ดำรงพระพุทธศาสนา อย่างถูกต้อง ทำบุญ แล้วได้บุญเต็ม ๆ อิ่มบุญ อุ่นใจ  ปลาบปลื้ม ประทับใจ ทั้งพระสงฆ์ เจ้าภาพ และ แขกร่วมงาน อิ่มบุญ อุ่นใจ ในพระพุทธศาสนา เจ้าภาพเตรียมเพียง ปัจจัย ถวายพระเท่านั้น

     “บุญนำพา”  ช่วยท่าน ตั้งแต่ เข้าดูสถานที่ เพื่อเตรียม ความพร้อม ในการ จัดงานบุญ , นิมนต์พระ , รับส่งพระ , จัดโต๊ะหมู่เสนาสนะ ที่ประณีตงดงาม เพื่อแสดงความเคารพ ให้เกียรติ ต่อคณะพระภิกษุสงฆ์ , จัดดอกไม้ ธูปเทียน พานพุ่มบูชา พระพุทธ , จัดชุดกี๋ พร้อมน้ำชา น้ำดื่ม ให้เจ้าภาพ ปฏิสันถารพระ , พิธีกร ดำเนินศาสนพิธี ด้วยความถูกต้อง , จัดชุด ขันน้ำมนต์ สายสิญจน์ และ ชุดเจิม , จัดสำรับ อาหาร คาวหวาน และ ผลไม้ถวายพระ , ไทยธรรม อันเลิศ พร้อมมาลัย ถวายพระ , จัดอาหาร ให้แขก พร้อมภาชนะ จานชาม ช้อนส้อม แก้วน้ำ อย่างครบถ้วน , ให้บริการ จัดโต๊ะ เก้าอี้ เต้นท์ พัดลม เวที ฯลฯ

"บุญนำพา" รับจัดงานบุญครบวงจร

Scroll to Top