- เกี่ยวกับบุญนำพา -

ทีมงานบุญนำพาเริ่มมาจากผู้ก่อตั้ง

ได้จัดงานทำบุญบ้าน และจัดพิธีตั้งศาลพระภูมิ  โดยได้เรียนเชิญ อาจารย์ มุนนินทร์ มุนินโท มาเป็นผู้จัดพิธีตั้งศาลพระภูมิให้

ท่านอาจารย์ได้อธิบาย วิธีการบูชา การทำบุญ รวมถึงการใช้ชีวิต และวิธีคิดในการดำเนินชีวิตของท่าน ด้วยวัยในตอนนั้นของท่านที่ได้พบกับผม ท่านอายุ 70 ปี แต่หน้าตายังดูผ่องใส อิ่มไปด้วยบุญ เมื่อเที่ยบกับ พ่อของผม ซึ่งวัยในตอนนั้น อายุ 72 ปี แต่ดูแข็งแรงสู้ไม่ได้   ท่านอาจารย์บอกว่า

“ตัวฉัน อยู่แต่กับสิ่งดีๆ อยู่แต่กับงานบุญ แนะนำให้คนทำแต่สิ่งดีๆ ฉันก็มีความสุข ฉันมีเวลาให้ครอบครัว เท่านี้ฉันก็มีความสุขมากแล้ว” 

คำกล่าวของท่านอาจารย์นั้นเอง จึงเป็นให้ผมฉุดคิดขึ้นมา
ว่า ตัวผมเองนั้น ปกติก็ทำและรับจัดงาน ออร์แกไนท์ ให้กับคนอื่นมาโดยตลอด แล้วเหตุใดจึงไม่เอาความสามารถนั้น มาจัดงานบุญ และ นำบุญมาถึงบ้านให้กับคนทั่วไปที่ไม่มีเวลาแต่อยากทำบุญ ซึ่งเป็นสิริมงคลกับ ตัวเอง บ้าน ออฟฟิศ รวมถึงบุคคลอื่นที่ได้อยู่ ได้อาศัย ได้ทำงานในสถานที่นั้นๆด้วย  จึงเป็นสาเหตุให้เกิด “บุญนำพา”  และตั้งใจจริง กับการจัดงานบุญ และรักษาดำรงไว้ซึ่งประเพณี และพิธีการที่ถูกต้อง   สุดท้ายขอขอบพระคุณแรงบันดาลใจ  ท่านอาจารย์มุนินทร์ มุนินทโท รวมถึงทุกท่านที่เป็นแรงผลักดันให้เกิด “บุญนำพา”

"บุญนำพา" รับจัดงานบุญครบวงจร

Scroll to Top