แพ็กเกจ มาตรฐาน

--- สิ่งที่อยู่ในเเพ็กเกจ ---

  • ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
  • ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน
  • ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว
  • เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน (ชุดน้ำร้อน น้ำชา กี๋มุก, สายสิญจน์ , แป้งเจิม , แผ่นทองเปลว, สีผึ้ง)
  • พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ
  • ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
  • ดอกบัว ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง
  • เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน
  • รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์*

* รับส่วนลด 1,500 บาท หากเจ้าภาพรับส่งพระเอง
* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

"บุญนำพา" รับจัดงานบุญครบวงจร