แพ็กเกจ บุญนำพา 4 ราคา 27,999 บาท

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม , ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ และ บุฟเฟ่ต์แขกร่วมงาน รวมทั้งหมด 50 ที่

--- สิ่งที่อยู่ในเเพ็กเกจ ---

 • อาหารบุฟเฟต์ 50 ที่พร้อมภาชนะ
 • ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
 • ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน
 • ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว
 • เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน
 • พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ
 • ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด
 • ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบวงจำนวน 2 วง* สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
 • ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
 • ดอกบัว ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง
 • ข้าวหอมมะลิ+อาหารบุฟเฟต์ 6 รายการ+ขนมหวาน 1 รายการ ,ผลไม้ตามฤดูกาล, น้ำสมุนไพร1 รายการ ,น้ำเปล่า , พร้อมภัตตาหารสำหรับพระพุทธ 1 ที่, คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 ที่ รวมจำนวนทั้งหมด 50 ที่
 • เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน และพิธีกรดำเนินงานพิธี
 • รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร
 • รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์*

* รับส่วนลด 1,000 บาท หากเจ้าภาพรับส่งพระเอง
* สามารถเปลี่ยนเป็นถวายแบบโตกได้ เพิ่มโตกละ 100 บาท
* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

"บุญนำพา" รับจัดงานบุญครบวงจร