แพ็กเกจ บุญนำพา 2 ราคา 23,999 บาท

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม , ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ และ แขกร่วมงาน รวมทั้งหมด 30 ที่

--- สิ่งที่อยู่ในเเพ็กเกจ ---

 • อาหารบุฟเฟต์ 30 ที่พร้อมภาชนะ
 • ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
 • ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน
 • ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว
 • เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน
 • พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ
 • ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด
 • ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบวงจำนวน 2 วง* สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
 • ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
 • ดอกบัว ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง
 • ข้าวหอมมะลิ+อาหารบุฟเฟต์ 5 รายการ+ขนมหวาน 1 รายการ ,ผลไม้รวมตามฤดูกาล, น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, พร้อมภัตตาหารสำหรับพระพุทธ 1 ที่,เจ้าที่, คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 ที่ รวมจำนวนทั้งหมด 30 ที่
 • เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน
 • รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร
 • รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์*

* รับส่วนลด 1,500 บาท หากเจ้าภาพรับส่งพระเอง
* สามารถเปลี่ยนเป็นถวายแบบโตกได้ เพิ่มโตกละ 100 บาท
* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล

"บุญนำพา" รับจัดงานบุญครบวงจร