แพ็กเกจ บุญนำพา 4 ราคา 27,999 บาท

image

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม , ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ และ บุฟเฟ่ต์แขกร่วมงาน รวมทั้งหมด 50 ที่

1. อาหารบุฟเฟต์ 50 ที่พร้อมภาชนะ
2. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
3. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน
4. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว
5. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน
6. พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ
7. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด
8. ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบวงจำนวน 2 วง* สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
9. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
10. ดอกบัว ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง
11. ข้าวหอมมะลิ+อาหารบุฟเฟต์ 6 รายการ+ขนมหวาน 1 รายการ ,ผลไม้ตามฤดูกาล, น้ำสมุนไพร1 รายการ ,น้ำเปล่า , พร้อมภัตตาหารสำหรับพระพุทธ 1 ที่, คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 ที่ รวมจำนวนทั้งหมด 50 ที่
12. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน และพิธีกรดำเนินงานพิธี
13. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร
14. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์*
* รับส่วนลด 1,000 บาท หากเจ้าภาพรับส่งพระเอง
* สามารถเปลี่ยนเป็นถวายแบบโตกได้ เพิ่มโตกละ 100 บาท
* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
 

ติดต่อบุญนำพา 0891454922, 0829661999

Email : golffy01@gmail.com

LINE : golffy001, golffy0001เทคนิคทำบุญ


ติดต่อบุญนำพา  021019296, 0891454922, 0829661999

Email : boonumpar001@gmail.com  

LINE1 : @boonumpar (ใส่@นำหน้าด้วย)

LINE2 : boonumpar

LINE3 : golffy001