Package Basic

image

นิมนต์พระ, พิธีสงฆ์, โต๊ะหมู่, อาสนะ, อุปกรณ์ประกอบพิธี, พิธีกรดำเนินพิธี, ชุดไทยธรรม, ดอกไม้สด, รถรับส่งพระ

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน
3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว
4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน (ชุดน้ำร้อน น้ำชา กี๋มุก, สายสิญจน์ , แป้งเจิม , แผ่นทองเปลว, สีผึ้ง)
5. พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ
6. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
7. ดอกบัว ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง
8. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 
9. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์*
* รับส่วนลด 1,500 บาท หากเจ้าภาพรับส่งพระเอง
* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
 

ติดต่อบุญนำพา 0891454922, 0829661999

Email : golffy01@gmail.com

LINE : golffy001, golffy0001เทคนิคทำบุญ


ติดต่อบุญนำพา  021019296, 0891454922, 0829661999

Email : boonumpar001@gmail.com  

LINE1 : @boonumpar (ใส่@นำหน้าด้วย)

LINE2 : boonumpar

LINE3 : golffy001