แพ็กเกจ อิ่มบุญ ราคา 17,999 บาท

image

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม พร้อมภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ พระภูมิ เจ้าที่

1. ติดต่อวัดและนิมนต์คณะพระภิกษุสงฆ์ 9 รูป
2. ชุดโต๊ะหมู่บูชาและพระประธาน
3. ชุดอาสนะพระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 ตัว
4. เครื่องใช้และอุปกรณ์ประกอบพิธีสงฆ์ครบถ้วน
5. พิธีกรดำเนินพิธีการสงฆ์ตั้งแต่ปฎิสันถารจนจบพิธีการ
6. ชุดภาชนะและภัตตาหารถวายข้าวพระพุทธ 1 ชุด
7. ชุดภาชนะและภัตตาหารแบบวงจำนวน 2 วง* สำหรับคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
8. ชุดไทยธรรมถุงทองอุปโภคและบริโภคพร้อมพวงมาลัยดอกไม้สด ถวายคณะพระภิกษุสงฆ์จำนวน 9 รูป
9. ดอกบัว ธูปเทียน พานพุ่ม สายสิญจน์ แป้งเจิมและแผ่นทอง
10. อาหารบุฟเฟต์ 5 รายการ,ขนมหวาน 1 รายการ, ผลไม้รวมตามฤดูกาล,น้ำสมุนไพร 1 รายการ, น้ำเปล่า, ข้าวหอมมะลิ รวมจำนวนทั้งหมด 10 ที่
11. เจ้าหน้าที่จัดเตรียมงานล่วงหน้า 1 วัน 
12. รวมค่ารถขนส่งอุปกรณ์และอาหาร
13. รวมรถรับส่งคณะพระภิกษุสงฆ์*
* รับส่วนลด 1,500 บาท หากเจ้าภาพรับส่งพระเอง
* สามารถเปลี่ยนเป็นถวายแบบโตกได้ เพิ่มโตกละ 100 บาท
* ราคาแพคเกจนี้เป็นราคาเลี้ยงพระเพลในเขตกรุงเทพฯและปริมณฑล
 
 

ติดต่อบุญนำพา 0891454922, 0829661999

Email : golffy01@gmail.com

LINE : golffy001, golffy0001เทคนิคทำบุญ


ติดต่อบุญนำพา  021019296, 0891454922, 0829661999

Email : boonumpar001@gmail.com  

LINE1 : @boonumpar (ใส่@นำหน้าด้วย)

LINE2 : boonumpar

LINE3 : golffy001