Package Basic

image

นิมนต์พระ, พิธีสงฆ์, โต๊ะหมู่, อาสนะ, อุปกรณ์ประกอบพิธี, พิธีกรดำเนินพิธี, ชุดไทยธรรม, ดอกไม้สด, รถรับส่งพระ

แพ็กเกจ อิ่มบุญ ราคา 17,999 บาท

image

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม พร้อมภัตตาหารสำหรับพระภิกษุสงฆ์ พระภูมิ เจ้าที่

แพ็กเกจ บุญนำพา 1 ราคา 21,999 บาท

image

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม , ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ และ แขกร่วมงาน รวมทั้งหมด 20 ที่

แพ็กเกจ บุญนำพา 2 ราคา 23,999 บาท

image

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม , ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ และ แขกร่วมงาน รวมทั้งหมด 30 ที่

แพ็กเกจ บุญนำพา 3 ราคา 25,999 บาท

image

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม , ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ และ แขกร่วมงาน รวมทั้งหมด 40 ที่

แพ็กเกจ บุญนำพา 4 ราคา 27,999 บาท

image

จัดเตรียมอุปกรณ์สงฆ์ครบถ้วนสวยงาม , ภัตตาหารถวายพระสงฆ์ และ บุฟเฟ่ต์แขกร่วมงาน รวมทั้งหมด 50 ที่

เทคนิคทำบุญ


ติดต่อบุญนำพา  021019296, 0891454922, 0829661999

Email : boonumpar001@gmail.com  

LINE1 : @boonumpar (ใส่@นำหน้าด้วย)

LINE2 : boonumpar

LINE3 : golffy001